Ik zie mijzelf als een bevoorrecht mens. Er zijn meerdere ?goede gevoelens? die ik continue met mij meedraag.
E?n daarvan neemt een heel bijzonder plekje in, deze heeft namelijk alles te maken met de verwezenlijking
van een droom. Mijn grootste dr...